Welkom bij de UEA-dienst

 • Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een overheidsopdracht. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van overheidsopdrachten in de hele EU wordt voldaan.

  Deze toepassing werd ontwikkeld op basis van de UEA-service broncode van de Europese Commissie.

  Aanbesteders kunnen
  • een UEA-aanvraag opstellen, bewerken en exporteren in XML- en PDF-formaat;
  • een UEA-antwoord (XML) bekijken en eventueel exporteren in XML- en/of PDF-formaat.

  Ondernemingen kunnen

  • een UEA-antwoord opstellen of bewerken, al dan niet op basis van een UEA-aanvraag en/of een bestaand UEA-antwoord; zij kunnen dit antwoord exporteren in XML- en/of PDF-formaat.

  Raadpleeg voor meer informatie onze handleiding voor openbare aankopers of voor ondernemingen.


  Belangrijk: Het UEA wordt alleen aangewend voor de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking. Echter zijn enkele uitzonderingen voorzien wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (zie artikel 38, §1, eerste lid, van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017) of van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging (zie artikel 46, §3, van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017).

  Sinds 18 april 2018 mag het UEA enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt.

Wie bent u?

Wat wilt u doen?

 

Wat wilt u doen?

Voor welke talen?

Geïmporteerd document

Upload een UEA-aanvraag of een UEA-antwoord (XML)
NL:
FR:
DE:
EN:

Geïmporteerd document

Upload een UEA-aanvraag of een UEA-antwoord (XML)

Documenten uploaden

Upload een UEA-aanvraag van de aanbestedende overheid (XML) Upload een oud UEA-antwoord van uzelf (XML)

Waar bevindt uw aanbestedende overheid / entiteit zich?

Waar bevindt uw onderneming zich?

Selecteer land